sábado, 5 de marzo de 2011

L'aprenentatge de les teories del curriculum mitjançant grups puzzle

Hola, sóc Pere Molina. El passat dilluns, 21 de febrer, el professor Víctor Pérez em va passar el relleu en la docència d'esta assignatura que vosaltres iniciàreu al setembre. Com que mai l'he impartida (done Disseny Curricular de l’EF en 5é) i vosaltres partiu en avantatge sobre la dinàmica de la mateixa, vos vaig fer algunes preguntes inicials generals per situar-me (¿de què va l’assignatura? ¿per a què serveix? ¿quina és al seua importància? ¿què es dóna? Etc.) i la 2a classe teòrica vos vaig aportar alguna reflexió sobre l’ús (i fiabilitat) de les fonts d’informació i vos vaig recomanar quatre llibres relacionats amb el tema de les teories del currículum (¿recordeu que vos vaig mostrar el llibre Bases educativas de la actividad física y el deporte i vos vaig preguntar si l’havieu utilitzat?).

Però l’important d'estes dues classes va estar en el treball mitjançant la dinàmica de grups puzzle. Les dues sessions les dedicàrem a que els estudiants aprenguéreu, per vosaltres mateix i col·laborativament, sobre les teories del currículum (la tècnica, la pràctica i la crítica). Vos vaig plantejar quatre qüestions bàsiques a comentar:

a) Compara i comenta les concepcions de l'ensenyament i l'aprenentatge de les diverses teories curriculars.

b) Compara i comenta les concepcions del docent en les diverses teories curriculars.

c) Compara i comenta les concepcions de la investigació en les diverses teories curriculars.

d) Compara i comenta els fonaments bàsics i principals aportacions de les diverses teories curriculars.

No entraré a detallar el contingut del treballat, encara que, si voleu, podeu fer-ho vosaltres deixant comentaris a este post.

Vull aprofitar per recordar-vos que la propera classe teòrica la dedicarem a fer una prova de coneixement dels grups puzzle sobre les teories del currículum, on es plantejarà el desenrotllament d'una de les esmentades qüestions que cada grup puzzle contestarà conjunta i col·laborativament. Per a contestar podreu utilitzar els apunts i altres materials complementaris. Cada grup elaborarà la seua resposta en un document Word que m'enviarà per correu electrònic immediatament acabada la classe.

Ens veiem el dilluns a classe.

No hay comentarios:

Publicar un comentario